Stroop test

Benoem de kleur van de letters hardop. Laat iemand anders het goedkeuren met de toetsen:

[1]Juist [2]Onjuist

Jouw resultaten

Antwoorden: 0
Percentage resultaat: 0
totale tijd: 0
Totale tijd - De totale tijd om alle kleuren te benoemen

/20 - Test /2